Hem


Kaserner och Lägerplatser

Chefsbyte vid Lv 6 med medaljutdelning.
Chefsbyte vid Lv 6 med medaljutdelning.
Överste Anders Svensson förlänas vid tillfället med SMKR förtjänstmedalj i guld för hans utomordentliga stöd till Lv 6 kamratföreningar samt hans engagerade stöd i samband med det nordiska kamratföreningsmötet i Halmstad 2017. Medaljutdelare överste Mikael Beck, ny chef Lv 6. Med anledning av covid-19 restriktionerna kunde inte Anders Emanuelson vara medaljutdelar.
Kungl Krigsvetenskapsakademien
Covid -text
Kulturskatten
Vht 2019
C LSS överste Robert Nylén förlänas med SMKR guldmedalj
C LSS överste Robert Nylén förlänas med SMKR guldmedalj
Chefen Luftstridsskolan överste Robert Nylén har för sitt engegemang i kamratföreningsrörelsen erhållit SMKR förtjänstmedalj i guld samt F 18 Kamratförenings och SverigeKoreaVeteranernas särskilda förtjänstmedalj för det stöd som givits alla kamratföreningar kopplade till LSS.
LSS Medalj 1
LSS Medalj 1

Foto Carl Sjöstrand

Klicka på bilden för mer information. Eller  på hr/vr-pilarna om ni vill växla bild.

Foto Kristoffer Olofsson

Nya medlemmar 2020: Helikopterkamrater i Norr, Kronprinsens Husarregementes Musikkår, Militärpolisbataljonens Kamratförening, Umeå Garnisons Kamratförening och CBRN-Förbundet. Nya medlemmar 2019: Grödinge Hemvärnsområdes Förvaltningsnämnd, Kungl. Södermanlands Reg Officerares Kamratförening, Garnisonsminnesföreningen Stockholms Län Nya medlemmar 2018: Försvarets Logistikveteraner Boden, Föreningen P5, AF 2 Kamratförening, Bodenartillerister, Sjöofficerssällskapet i Stockholm samt Lidingö Hemvärns Kamratförening


FM Flygdag 2018


till  BildgallerietStoppa smittspridningen! Håll avstånden! Följ anvisningarna! HÅLL UT! Snart är du vaccinerad!

Regional sida visas genom att klicka på respektive reg-ionbenämning på kartan

På agendan

Se i efterhand
Folk och Försvar Rikskonferens

-----------------------------
Försvarsbeslutet i korthet-----------------------------

Centralt möte 2021 ställs in!

-----------------------------

Regionala möten 2021 på tid enligt regionföreträdarna

-----------------------------

2021-06-16--19
Nordiskt Möte på Pansarbrigaden i Tavastehus Finland


Allmän lokal information

Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens program 2020
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen
--------------
Dala Tapto 2021
SiteLock

Aktuellt

Webbansvarig:

Jan-Olof Johansson "Jolo"


Representantskapsmötet 2018 genomfört. Bilder för nedladdning finns i SMKR Bildarkiv.

                           

                    Lars Sjölins presentation avseende rekrytering            PowerPoint - Pdf                                                            


Mentorskap

SMKR har, i samverkan med Torbjörn Schön FJS, påbörjat introduktion av det mentorprogram som FJS och Kustjägarna sedan flera år har praktiserat, och som Torbjörn står bakom. Inledningsvis presenteras program-met för två utvalda förband - LSS och P4 där respektive förbandschef var närvarade. På bilden till höger från P4 saknas förbandschefen Bengt Alexandersson som var tvungen att utgå strax innan mötet avslutades.


Regionala möten

RegionmöteDu som är medlem i någon kamrat-förening erbjuds nu möjlighet att gå med i förmånskonceptet MILITÄR-RABATT. OBS Ny aktiveringskod!


Kontakta din kamratförenings styrelse för mer info, eller öppna MEDLEMSSIDAN och välj FÖRMÅNER. Webbsidan når du genom att klicka på loggan till vänster.

Avlämning till Stf C Lv 6

   

36. Nordiska Kamratföreningsmötet genomfört vid Lv 6 i Halmstad 14-18 juni  2017.

Se fler foton i Galleriet. Klicka här!. Ytterligare foton kommer.SMKR har vid två olika ceremonier onsdagen den 4 oktober tilldelat Försvarsminister Peter Hultqvist samt Annicka Engblom och Allan Widman SMKR förtjänstmedalj i guld för deras arbete med kamrat- och veteranfrågor. Bl.a. har veterandagen den 29 maj blivit allmän flaggdag.  Vi i SMKR känner oss hedrade att få överlämna och visa vår tacksamhet på detta viset. SMKR önskar lycka till med det fortsatta arbetet i utskott och departement.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I SAMVERKAN MED

SVERIGES VETERANFÖRBUND

FREDSBASKRARNA

Behöver Du som veteran eller anhörig prata med någon i Din närhet?


Det finns kamrater som lyssnar.