Väst

Region Väst

Regionföreträdare: Gunnar Ohlsen   gunnar.ohlsen@hotmail.com

Inbjudan till regionalt möte 28-29 september 2021

Mötesanteckningar från SMKR regionmöte väst 2019: