Väst

Region Väst

Regionföreträdare: Vakant   ledamot.vast@smkr.org

Deltagare regionmöte Väst 28-29 september 2021

Inbjudan till regionalt möte 28-29 september 2021

Mötesanteckningar från SMKR regionmöte väst 2019: