Styrelsen

Styrelsen för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund jämte adjungerade

Befattning

Namn

Försvarsgren

Epost

Vald till

Särskild uppgift

Bild

ORDFÖRANDE
Anders EmanuelsonArmé

2022

VICE ORDFÖRANDE
Lars-Erik UhlegårdMarin

2024

SEKRETERARE
Staffan VestinMarin

2024

KANSLICHEF
Gunnar PerssonFlyg

2022

KASSÖR

Lennart BresellMarin

Adjungerad

LEDAMOT
Hans Jochen SeifertMarin

2022

Region Öst

LEDAMOT

Sven ScheiderbauerFlyg

2022

Region Syd

LEDAMOT

Gunnar OhlsénArmé

2022

Region Väst

LEDAMOT

Fredrik WiebeArmé

2022

Region Mitt

LEDAMOT

Göran AnderssonArmé

2022

Region Bergslagen

LEDAMOT

Sven MattssonArmé

2022

Region Nedre Norrland

LEDAMOT

Lennart HoltrinFlyg

2024

Region Övre Norrland

LEDAMOT

Lars-Åke Permerud              Armé

Region Gotland

VALBEREDNING

Per-Olof WestergrenArmé

Adjungerad

WEBBANSVARIG
Jan-Olof JohanssonArmé