Styrelsen

Styrelsen för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund jämte adjungerade

Befattning

Namn

Försvarsgren

Epost

Vald till

Särskild uppgift

Bild

ORDFÖRANDE
Anders EmanuelsonArmé

2026VICE ORDFÖRANDE
Lars-Erik UhlegårdMarin

2025

Fyllnadsval

SEKRETERARE

Peter Hannfors


Armé

2028

KANSLICHEF
Gunnar PerssonFlyg

2026

KASSÖR

XX


LEDAMOT
Hans Jochen SeifertMarin

2026

Region Öst

LEDAMOT

Sven ScheiderbauerFlyg

2026

Region Syd

LEDAMOT

Ulf R Johansson               Armé

2028

Region Väst

LEDAMOT

Fredrik WiebeArmé

2026

Region Mitt

LEDAMOT och WEBB

Johan ArdeforsArmé

2026

Region Bergslagen

LEDAMOT

Sven MattssonArmé

2026

Region Nedre Norrland

LEDAMOT

Lennart HoltrinFlyg

2028

Region Övre Norrland

LEDAMOT

Lars-Åke Permerud              Armé

2028

Region Gotland

VALBEREDNING

Christer OlofssonFlyg

Adjungerad/
Sammankallande

WEBBANSVARIG
Johan ArdeforsArmé