Styrelsen

Styrelsen för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund jämte adjungerade

Befattning

Namn

Försvarsgren

Epost

Vald till

Särskild uppgift

Bild

ORDFÖRANDE
Anders EmanuelsonArmé

ordforande@smkr.org

2022

VICE ORDFÖRANDE
Lars-Erik UhlegårdMarin

vice.ordforande@smkr.org

2024

SEKRETERARE
Staffan VestinMarin

sekreterare@smkr.org

2024

KANSLICHEF
Gunnar PerssonFlyg

kanslichef@smkr.org

2022

KASSÖR

Lennart BresellMarin

kassor@smkr.org

Adjungerad

LEDAMOT
Hans Jochen SeifertMarin

ledamot.ost@smkr.org

2022

Region Öst

LEDAMOT

Sven ScheiderbauerFlyg

ledamot.syd@smkr.org

2022

Region Syd

LEDAMOT

Gunnar OhlsénArmé

ledamot.vast@smkr.org

2022

Region Väst

LEDAMOT

Fredrik WiebeArmé

ledamot.mitt@smkr.org

2022

Region Mitt

LEDAMOT

Göran AnderssonArmé

ledamot.bergslagen@smkr.org

2022

Region Bergslagen

LEDAMOT

Sven MattssonArmé

ledamot.nedre.norrland@smkr.org

2022

Region Nedre Norrland

LEDAMOT

Lennart HoltrinFlyg

ledamot.ovre.norrland@smkr.org

2024

Region Övre Norrland

LEDAMOT

Lars-Åke Permerud              Armé

ledamot.gotland@smkr.org

Region Gotland

VALBEREDNING

Per-Olof WestergrenArmé

valberedning@smkr.org

Adjungerad

WEBBANSVARIG
Jan-Olof JohanssonArmé

webbansvarig@smkr.org