Styrelsen

Styrelsen för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund jämte adjungerade

Befattning

Namn

Försvarsgren

Epost

Vald till

Särskild uppgift

Bild

ORDFÖRANDE
Anders Emanuelson



Armé

2022

VICE ORDFÖRANDE
Lars-Erik Uhlegård



Marin

2024

SEKRETERARE
Staffan Vestin



Marin

2024

KANSLICHEF
Gunnar Persson



Flyg

2022

KASSÖR

Lennart Bresell



Marin

Adjungerad

LEDAMOT
Hans Jochen Seifert



Marin

2022

Region Öst

LEDAMOT

Sven Scheiderbauer



Flyg

2022

Region Syd

LEDAMOT

Gunnar Ohlsén



Armé

2022

Region Väst

LEDAMOT

Fredrik Wiebe



Armé

2022

Region Mitt

LEDAMOT

Göran Andersson



Armé

2022

Region Bergslagen

LEDAMOT

Sven Mattsson



Armé

2022

Region Nedre Norrland

LEDAMOT

Lennart Holtrin



Flyg

2024

Region Övre Norrland

LEDAMOT

Lars-Åke Permerud



              Armé

Region Gotland

VALBEREDNING

Per-Olof Westergren



Armé

Adjungerad

WEBBANSVARIG
Jan-Olof Johansson



Armé