Kamratföreningar

Nedan finns det två knappar som länkar till information om kamratföreningarna och som presenteras på olika sätt. Dels som en PDF-fil och dels som en Excel-fil.


  • Länken till PDF-filen är för närvarande bortkopplad.
  • Excel-filen är en tabellsammanställning över samtliga kamratföreningar.

Informationen om kamratföreningarna är under uppdatering.

Medlemskap i SMKR


Medlemskap i SMKR och inbetalning av medlemsavgifter


Förening, förbund, organisation med anknytning till förband, personalkår, andra organisationer eller i övrigt den som vill stödja SMKR och verka för dess målsättning och syften kan ansöka om medlemskap. Härmed avses även förband, personalkår eller andra organisationer som nedlagts. Medlemskap kan erhållas av såväl riksförbund, huvudföreningar som lokalföreningar. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen efter ansökan. Förening vars verksamhet inte överensstämmer med riksförbundets krav på medlemskap eller som efter påminnelse under två år inte betalar medlemsavgift kan strykas ur medlemsregistret efter beslut av representantskapet.


Ansluten förening skall årligen före den 15 mars inbetala medlemsavgift - för närvarande 1 kr/medlem som beslutats i samband med representantskapsmötet 2014.


Ansluten förening skall årligen senast den 31 december skicka in medlemsstatistik till riksförbundet avseende medlemsantal, kontaktuppgifter, ev hemsida etc. och om föreningen har en överenskommelse med sitt anvisade värdförband. Det sker med hjälp av ett formulär som kommer att skickas till föreningarna under november månad.