Gotland

Region Gotland

Regionföreträdare: Lars-Åke Permerud  ledamot.gotland@smkr.org

Mötesanteckningar från regionmöte Gotland den 22/11 2022

Mötesanteckningar från regionmöte Gotland den 24/11 2021