Bergslagen

Region Bergslagen

Regionföreträdare: Johan Ardefors  ledamot.bergslagen@smkr.org

Mötesanteckningar från regionmöte 2021-10-20--21

Program regionmöte 20 - 21 oktober 2021


Regionalt möte genomfört den 23 oktober. Minnesanteckningar nedan: