Bergslagen

Region Bergslagen

Regionföreträdare: Göran Andersson   i2kamratforening@yahoo.se

Program regionmöte 20 - 21 oktober 2021


Regionalt möte genomfört den 23 oktober. Minnesanteckningar nedan: