Nedre Norrland

Region Nedre Norrland

Regionföreträdare: Sven Mattsson     ledamot.nedre.norrland@smkr.org

Mötesanteckningar från regionmöte  2022-10-12--13


Regionalt möte Nedre Norrland genomfört den 9 oktober