Nedre Norrland

Region Nedre Norrland

Regionföreträdare: Sven Mattsson     ledamot.nedre.norrland@smkr.org

Mötesanteckningar från regionmöte  2021-10-13--14


Regionalt möte Nedre Norrland genomfört den 9 oktober