Hem
Nya medlemmar 2019: Garnisonsminnesföreningen Stockholms Län Nya medlemmar 2018: Försvarets Logistikveteraner Boden, Föreningen P5, AF 2 Kamratförening, Bodenartillerister, Sjöofficerssällskapet i Stockholm samt Lidingö Hemvärns Kamratförening
2019-04-12--15
Armfeldts Karolinermarsch
Se Kalendarium!

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Webbansvarig

Jan-Olof Johansson

Aktuellt

2019-04-09--10
Centralt möte

2019-05-04
Regementets Dag LedR

2019-05-29
Veterandagen

2019-06-12--16
Nordiskt möte i Norge

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

Vi samarbeta med:

Kamratskap och Samhörighet

Ovan presenteras två olika skärningar på kopplingen till värdförband och region. Kopplingen till värdförband följer i stort den lista som är inlämnad som förslag till HKV. Vissa smärre justeringar har gjorts.

 

 

 

Representantskapsmötet 2018 genomfört. Bilder för nedladdning finns i SMKR Bildarkiv.

Lars Sjölins presentation avseende rekrytering PowerPoint - Pdf

 

Mentorskap

SMKR har, i samverkan med Torbjörn Schön FJS, påbörjat introduktion av det mentorprogram som FJS och Kustjägarna sedan flera år har praktiserat, och som Torbjörn står bakom. Inledningsvis presenteras program-met för två utvalda förband - LSS och P4 där respektive förbandschef var närvarade. På bilden till höger från P4 saknas förbandschefen Bengt Alexandersson som var tvungen att utgå strax innan mötet avslutades.

 

Regionala möten

Regionmöte

 

 

Du som är medlem i någon kamrat-förening erbjuds nu möjlighet att gå med i förmånskonceptet MILITÄR-RABATT. OBS Ny aktiveringskod!

 

Kontakta din kamratförenings styrelse för mer info, eller öppna MEDLEMSSIDAN och välj FÖRMÅNER. Webbsidan når du genom att klicka på loggan till vänster.

 

 

SMKR har vid två olika ceremonier onsdagen den 4 oktober tilldelat Försvarsminister Peter Hultqvist samt Annicka Engblom och Allan Widman SMKR förtjänstmedalj i guld för deras arbete med kamrat- och veteranfrågor. Bl.a. har veterandagen den 29 maj blivit allmän flaggdag. Vi i SMKR känner oss hedrade att få överlämna och visa vår tacksamhet på detta viset. SMKR önskar lycka till med det fortsatta arbetet i utskott och departement.

 

Avlämning till Stf C Lv 6

36. Nordiska Kamratföreningsmötet genomfört vid Lv 6 i Halmstad 14-18 juni 2017.

Se fler foton i Galleriet. Klicka här!. Ytterligare foton kommer.

Veterandagen 2017

FM antagningsordning för reservofficersutbildning

(AROU och ROU) 2017-2018

 

Kamrater! Ni kan påverka våra ungdomar. Hjälp till att rekrytera!

 

Öppna dokumentet nedan i nytt fönster för att läsa senaste info! Klicka på symbolen som visas i övre högra hörnet på dokumentet.

 

I dokumentet finns också en förklaring till alla bokstavskombinationer som kanske är främmande för många av oss som inte har hängt med i alla förändringar i Försvarsmaktens utbildningssystem. .

Flygvapnets flygdagar genomfördes på Malmen 27--28 augusti. Mycket välarrangerade uppvisningar av flera nationer. Från kl 09.30 - 16.00 båda dagarna var det flyg i luften praktiskt taget hela tiden.

 

Flertal bilder från flygdagarna finner ni i SMKR:s galleri. Klicka här!

Veterandagen 29 maj 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I SAMVERKAN MED

SVERIGES VETERANFÖRBUND

FREDSBASKRARNA

Förbundsordförandens rapport från mötet i riksdagen 2 februari

 

Klicka här!

För presentation av bildspelet

 

Klicka här!

 

SMKR:s planeringsresa och besök på finska försvarsministeriet

Den 21-22 oktober genom-fördes ett Centralt kamrat-föreningsmöte på LedR i Enköping.

Sammanställning av mötes-dokument: Klicka här!

Behöver Du som veteran eller anhörig prata med någon i Din närhet?

 

Det finns kamrater som lyssnar.