HemNya medlemmar 2019: Garnisonsminnesföreningen Stockholms Län Nya medlemmar 2018: Försvarets Logistikveteraner Boden, Föreningen P5, AF 2 Kamratförening, Bodenartillerister, Sjöofficerssällskapet i Stockholm samt Lidingö Hemvärns Kamratförening

--------------------------------

Regioner

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens höstprogram
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Webbansvarig

Jan-Olof Johansson

Aktuellt


På agendan

25 augusti
Flygdag 2019 på Kallinge
-------------
2-3 september
Regionmöte Syd Skillingaryd
-------------
4 september
Regionmöte Väst Borås
-------------
7 september
Garnisonens dag Boden
-------------
12 september
Regionmöte Öst Berga
-------------
3 oktober
Regionmöte Mitt Enköping
-------------
8 oktober
Regionmöte ÖN Boden
-------------
9 oktober
Regionmöte NN Sollefteå
-------------
23 oktober
Regionmöte Bergslagen
-------------
26-27 oktober
Möt Försvarsmakten i Skövde
-------------
2020-04-21--22
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:

Ovan presenteras två olika skärningar på kopplingen till värdförband och region. Kopplingen till värdförband följer i stort den lista som är inlämnad som förslag till HKV. Vissa smärre justeringar har gjorts.Möte med Gotlands kamratföreningar i Soldathemmets lokaler i Visby där bland annat frågan om Gotland som egen del inom SMKR avhandlades. Föreningarna kommar att behandla frågan inom respektive styrelse för att så småningom skapa underlag för ett formellt beslut på representantskapsmötet 2020.

Ett bra och givande möte där flera andra frågor också togs upp.


Vi håller kontakten med Gotland!Representantskapsmötet 2018 genomfört. Bilder för nedladdning finns i SMKR Bildarkiv.

                           

                    Lars Sjölins presentation avseende rekrytering            PowerPoint - Pdf                                                            


Mentorskap

SMKR har, i samverkan med Torbjörn Schön FJS, påbörjat introduktion av det mentorprogram som FJS och Kustjägarna sedan flera år har praktiserat, och som Torbjörn står bakom. Inledningsvis presenteras program-met för två utvalda förband - LSS och P4 där respektive förbandschef var närvarade. På bilden till höger från P4 saknas förbandschefen Bengt Alexandersson som var tvungen att utgå strax innan mötet avslutades.


Regionala möten

RegionmöteDu som är medlem i någon kamrat-förening erbjuds nu möjlighet att gå med i förmånskonceptet MILITÄR-RABATT. OBS Ny aktiveringskod!


Kontakta din kamratförenings styrelse för mer info, eller öppna MEDLEMSSIDAN och välj FÖRMÅNER. Webbsidan når du genom att klicka på loggan till vänster.SMKR har vid två olika ceremonier onsdagen den 4 oktober tilldelat Försvarsminister Peter Hultqvist samt Annicka Engblom och Allan Widman SMKR förtjänstmedalj i guld för deras arbete med kamrat- och veteranfrågor. Bl.a. har veterandagen den 29 maj blivit allmän flaggdag.  Vi i SMKR känner oss hedrade att få överlämna och visa vår tacksamhet på detta viset. SMKR önskar lycka till med det fortsatta arbetet i utskott och departement.


Avlämning till Stf C Lv 6

   

36. Nordiska Kamratföreningsmötet genomfört vid Lv 6 i Halmstad 14-18 juni  2017.

Se fler foton i Galleriet. Klicka här!. Ytterligare foton kommer.

Veterandagen 2017

FM antagningsordning för reservofficersutbildning

(AROU och ROU) 2017-2018


Kamrater! Ni kan påverka våra ungdomar. Hjälp till att rekrytera!


Öppna dokumentet nedan i nytt fönster för att läsa senaste info! Klicka på symbolen som visas i övre högra hörnet på dokumentet.


I dokumentet finns också en förklaring till alla bokstavskombinationer    som kanske är främmande för många av oss som inte har hängt med i alla förändringar i Försvarsmaktens utbildningssystem.    .

Flygvapnets flygdagar genomfördes på Malmen 27--28 augusti. Mycket välarrangerade uppvisningar av flera nationer. Från kl 09.30 - 16.00 båda dagarna var det flyg i luften praktiskt taget hela tiden.


Flertal bilder från flygdagarna finner ni i SMKR:s galleri. Klicka här!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I SAMVERKAN MED

SVERIGES VETERANFÖRBUND

FREDSBASKRARNA

Förbundsordförandens rapport från mötet i riksdagen 2 februari


Klicka här!

För presentation av bildspelet


Klicka här!


SMKR:s planeringsresa och besök på finska försvarsministeriet

Den 21-22 oktober genom-fördes ett Centralt kamrat-föreningsmöte på LedR i Enköping.

Sammanställning av mötes-dokument: Klicka här!

Behöver Du som veteran eller anhörig prata med någon i Din närhet?


Det finns kamrater som lyssnar.