Goda Idéer

Goda Idéer

SMKR har skapat en ny sida - Goda Idéer. Sidan är avsedd  för kamratföreningarna att kunna dela med sig av sina idéer och sin verksamhet till andra kamratföreningar. Syftet är att skapa kontakter mellan föreningarna och på så sätt kunna utveckla verksamheten på olika sätt. Att bredda sin verksamhet kan också skapa bättre förutsättningar för rekrytering.


Skicka gärna in egna idéer som ni tror att andra föreningar kan utnyttja och dra nytta av. SMKR kan då publicera dessa på denna sida, åtkomlig för andra föreningar. Bifoga en länk till proojektet, eller en sida som beskriver verksamheten. Kontaktinformation i första hand i form av mailadress är viktigt!

Skicka in till webbansvarig@smkr.org alternativt info@smkr.org


  • Använd QR-kod för information!
    I dagens läge med SmartPhones är QR-kod ett bra sätt att spida information. Tänk Er en anslagstavla med QR-koden som leder till föreningens hemsida, eller på museet som föreningen svarar för, plasera en QR-kod vid varje objekt som ger en beskrivning av föremålet, antingen genom en text eller i tal. Läs mer om QR-koder genom att klicka här!