Mitt

Region Mitt

Regionföreträdare: Fredrik Wiebe  ledamot.mitt@smkr.org

Senast införda dokumentet finns att läsa nedan. Tidigare handlingar finns i arkivet till vänster.


Observera att  detta dokument även innehåller tre bilagorna. Dessa återfinns längre ner i dokumentet.

Fotogalleri Region Mitt

2018

2019

2021

2022

2023

Fotografer vid Götagardesföreningens 90-årsjubileum var:

Torbjörn Wirf samt Pia Hjort (bilden med herrar Liljenstolpe, Wiebe, Emanuelson och Blom)