Mitt

Region Mitt

Regionföreträdare: Fredrik Wiebe  ledamot.mitt@smkr.org

Mötesanteckningar från regionmöte 2021-10-20--21

Pia Hjorth Ledningsregementets kamratförening erhåller SMKR förtjänstmedalj i silver 


Lördagen den 5 juni, genomförde Ledningsregementets kamratförening sitt årsmöte (senarelagt pga Covid 19) på Ledningsregementet i anslutning till soldattorpet. Ett 20-tal medlemmar deltog. Efter årsmötet delade Fredrik Wiebe ut SMKR förtjänstmedalj i silver till Pia Hjorth. 


På bilden från vänster:

Fredrik Wiebe, Pia Hjorth, Mats Blom (ordförande LedR KF). Hans Selg (avgående sekreterare LedR KF).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regionalt möte den 3 oktober genomfört.    Bilderna nedan finns även för nedladdning i Bildarkivet.

IMG_4976
IMG_4979
IMG_4973
IMG_4978
IMG_4967
IMG_4968
IMG_4974
IMG_4972

Rapport från Regionmötet: