Syd

Region Syd

Regionföreträdare: Sven Scheiderbauer   ledamot.syd@smkr.org

Minnesanteckningar med bilaga från Regionalt möte den 19-20 oktober 2022

Rapport från Regionmöte syd som genomfördes den 2-3  september 2019 :