Syd

Region Syd

Regionföreträdare: Sven Scheiderbauer   ledamot.syd@smkr.org

Rapport från Regionmöte syd som genomfördes den 2-3  september 2019 :