Syd

Region Syd

Regionföreträdare: Sven Scheiderbauer   sven@scheiderbauer.se

Rapport från Regionmöte syd som genomfördes den 2-3  september 2019 :