Syd

Region Syd

Regionföreträdare: Sven Scheiderbauer   ledamot.syd@smkr.org

Inbjudan till Regionalt möte den 16 - 17 mars 2022

Rapport från Regionmöte syd som genomfördes den 2-3  september 2019 :