Övre Norrland

Region Övre Norrland

Regionföreträdare: Lennart Holtrin     lennert.holtrin@tele2.se 


Rapport från Regionalt möte den 8 oktober.