Öst

Region Öst


Regionföreträdare: Hans Jochen Seifert   ledamot.ost@smkr.org


Mötesantecdkningar från regionmöte 2022-09-23

Rapport efter genomfört regionalt möte 28 oktober

Deltagare i regionmöte Öst 28 oktober 2021

Rapport från regionmöte Öst genomfört den 12 september: