Öst

Region Öst


Regionföreträdare: Hans Jochen Seifert   lenjoc@telia.com

Rapport från regionmöte Öst genomfört den 12 september: