Öst

Region Öst


Regionföreträdare: Hans Jochen Seifert   ledamot.ost@smkr.org


Senast införda dokumentet finns att läsa nedan. Tidigare handlingar finns i arkivet till vänster.

Kallelse till regionalt möte

Hej Kamrater


I varmaste semestertider avfyrar jag denna kortfattade info till Er och jag är i förhoppning att det mottages och behandlas.

Region Öst genomför regionmöte den 23-24 november. Mötet sker på Stockholms Amfibieregemente, Amf1.

Det sker således med en övernattning. En representant per Kamratförening beredes plats.

Finns det något ämne som någon vill att jag förbereder, vänligen hör av er senast medio augusti.

Jag avser att sända ut detaljprogram m m i slutat av augusti.


Vi är nu 28 Kamratföreningar i Regionen och jag hoppas verkligen att så många KF som möjligt kommer att delta i Regionmötet.


Fortsätt och njut av Sommaren!


Med kamratliga hälsningar

Jochen Seifert

Regionföreträdare

2019

2020

Fotogalleri Region Öst

2021