Folkförankring

I

VI

VVi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given. Ett samtal kan försvara Sverige.


I det samtal som Försvarsmakten startat om Sveriges säkerhet och försvar har Allmänna Försvarsföreningen (AFF) en koordinerande roll för att samordna andra partners olika aktiviteter inom ramen för projektet.


Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) har valt att, genom sina lokalföreningar (i dagsläget 130 stycken spridda över landets yta, från Ystad i söder till Kiruna i norr, från Lysekil och Hönö i väster till Gotland i öster) i samverkan med övriga ideella organisationer, frivilligorganisationer och hemvärn, efter bästa förmåga bistå Försvarsmakten i detta projekt. Ett samarbete över gränserna är värdefullt för att nå framgång i att sprida budskapet om Sveriges säkerhet och försvar. Här finns det utmärkta möjligheter för förbandschefer att utnyttja sina kamratföreningar i många avseende. Betänk att enbart SMKR har närmare 40 000 medlemmar, varav många har lång och stor erfarenhet av att värna Sveriges demokrati, fred och frihet. 


Genom att samtala om Sveriges säkerhet och försvar sprider vi kunskap och på så sätt värnar vi Sverige, tillsammans.


Många har kämpat för det Sverige vi har idag. Vi lever i ett välfungerande öppet samhälle som anses vara det mest sekulariserade och individualistiska i världen med hög tillit, jämställdhet och tolerans. Men även om vi levt i fred under lång tid så har vår fred och frihet kontinuerligt varit hotad. Så även nu. Idag lever vi återigen i en tid präglad av osäkerhet. Det säkerhetspolitiska läget i Europa och i vårt närområde har försämrats och det globala säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och instabilitet. Denna utveckling är kopplad till att maktbalansen i världen är satt under press. Institutioner, normer och samarbeten försvagas och går i en riktning mer gynnsam för Kina och Ryssland, som i sin tur systematiskt driver på utvecklingen.


Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given. För att vi ska kunna klara alla tänkbara och otänkbara störningar, påfrestningar, kriser och ytterst, krig – krävs att vi är förberedda och hjälps åt när det behövs. Ett starkt totalförsvar bestående av både militär och civil verksamhet är en försäkring för vår möjlighet att försvara vårt territorium, vår befolkning och vår demokrati.


Sverige och vårt samhälle är värt att försvara, och tillsammans ska vi se till att samhället fungerar – oavsett vilka utmaningar vi ställs inför. Det kräver att vi alla är förberedda och hjälps åt när det behövs. Det är så vi bygger ett robust samhälle med en hög tröskel mot olika hot.

I

VI

V