Vad är uppdaterat

Vad handlar senaste uppdateringen om?

2024-05-09


2024-04-23


2024-04-13

 • Om SMKR - Programförklaringen uppdaterad och inskickad till FM
 • Medlemssidan - Representantskapsmötet - Sidan är återigen uppdaterad så tillsvida att dokumenten Deltagarlista Representantskapsmöte 2024 och Röstlängd Representantskapsmöte 2024 är uppdaterade pga förändringar i dokumenten.


2024-04-10

 •  Medlemsidan - Ny underrubrik med knappar till inbjudningar från andra organisationer mm


2024-04-04

 • Medlemsidan - Representantskapsmötet - Sidan är uppdaterad så tillsvida att dokumenten Deltagarlista Representantskapsmöte 2024 och
  Röstlängd Representantskapsmöte 2024 är uppdaterade pga förändringar i dokumenten.
  Nytillkomna dokument är:
  - Revisionsrapport 2022,
  - Balansrapport 2023,
  - Resultatrapport 2023,
  - Revisionsrapport 2023,
  - Propositioner,
  - Valberednings förslag


2024-03-27

 • Kamratföreningar - Länken till PDF-filen bortkopplad för närvarande.


2024-03-26

 • Medlemssidan - Representantskapsmötet - Sidan är uppdaterad så tillsvida att dokumenten Deltagarlista Representantskapsmöte 2024 och Röstlängd Representantskapsmöte 2024 är utbytta pga förändringar i dokumenten. (Obs att filernas datumen i RushFiles-länken ligger kvar från det att grunddokumenten skapades första gången).
 • Kamratföreningar - Viss uppdatering i Excel-filen har skett. PDF-filen dröjer med uppdatering, men kommer att uppdateras så långt som SMKR har aktuell information från föreningarna.


2024-03-22

 • Om SMKR - Uppdaterad programförklaring tillsammans med matris för Kamrat och Veteranstöd inlagd


2024-03-19

 • Medlemssidan - Representantskapsmöte - Sidan är uppdaterad med länkar till nya dokument. (Länkade dokument gul text).


2024-03-15

 • Medlemssidan - Representantskapsmöte; rubriceringen av dokumentpresentationen har förändrats något. Någon rubrik har tillkommit. Så snart dokumenten är klara kommer dessa att finnas tillgängliga via länk (då är texten gul).


2024-03-12

 • Kamratföreningar - Två föreningar har sedan tidigare lämnat riksförbundet - SKUV och Kalmar Regemente. Två kamratföreningar har tillkommit - Huddinge Hemvärnsförening och Hemvärnsbataljon Syd i Stockholm. De två sistnänmda finns i excelfilen men ej ännu upplagda i PDF-filen.


2024-03-11


2024-03-07

 • Första sidan - NATO-flaggan och EU-flaggan är nu med i flaggspelet som sveper fram över sidan.
 • Kamratförening - Två olika knappar som presenterar kamratföreningarna. Den ena i form av en PDF-fil, som man via innehållsförteckningen i dokumentet kan klicka sig fram till önskad kamratförening och somdå presenteras som ett formulär/registerkort. Den andra presenteras som en excel-tabell med information om samtliga föreningar. 


2024-03-01

 • Första sidan - Kamratskap och Samhörighet i gul text på flaggan är länkad till en video som handlar om just kamratskap och samhörighet. Videon skildrar Koreaveteraner. Samma länk återfinns under uppmaningen att skicka paket till Ukraina. För övrigt - GLÖM INTE UKRAINA!


2024-02-14

 • Organisation - Styrelsen - Ulf R Johansson adjungerad som regionföreträdare Väst.
 • Om SMKR - Längst ner på sidan har antal medlemsföreningar uppdaterats tillsammans med totala antalet medlemmar.


2024-02-07

 • Första sidan - Påminnelse om anmälan till Representantskapsmötet borttagen, på sidan och i Headern.


2024-02-02

 • Första sidan - Vänster kolumnen, ett nytt boktips publicerat - klicka på knappen FLER BOKERBJUDANDE


2024-01-26

 • Första sidan - Påminnelse om att anmäla sig till Representantskapsmötet 2024 (även i headern). Vänster kolumn, under På agendan - scrollande text, regionmöte borttagna tv, Sverige deltar ej i Nordiskt möte.
 • Region - Öst, julhälsningen bortstädad.


2024-01-16

 • Medlemssidan - Representantskapsmöte: kallelse och anmälningsblankett samt fullmaktsblankett finns nu tillgänglig. Ytterligare underlag läggs in efter hand.


2024-01-14

 • Första sidan - Länk till Folk och Försvars rikskenferens i Sälen är borttagen och finns nu bara i vänstra kolumnen en bit ner. Där kan ni kolla avsnitt som ni missat.


2024-01-06


2024-01-03

 • Första sidan - Dokumentet angående FM uppsägning av avtalet med SMKR har nu normalform. Diverse julpynt och hälsningar borttaget. Ukrainas flagga vajar vackert för vinden.


2023-12-22

 • Första sidan - ett litet citat från Tage Danielsson som gäller många bl.a. FST GEN. Placerad över vår julhälsning.


2023-12-20


2023-12-17

 • Första sidan - Ordförandens sammanfattning av 2023 finns nu tillgänglig via knappen med detta namn. I vänsterkolumnen har en webbansvarig tillkommit - Johan Ardefors Regionföreträdare Bergslagen.
 • Region - Öst - Jochens Julhälsning till Regionen


2023-12-16

 • Första sidan - Vänster kolumn - Ett bokerbjudande, klicka på knappen. Samt lite juldekoration.


2023-12-06

 • Första sidan - Finlands Självständighetsdag


2023-12-05

 • Medlemssidan - Fakturanummer 2024 - Lista över fakturanummer kopplad till kamratförening finns nu tillgänglig om någon förening har för avsikt att betala in före det att fakturan skickas ut. Ange gärna kamratförening förutom fakturanummer. Kräver möjligen användarnamn och lösenord = Inlogg på Medlemssidan


Publicerad 2023-11-26


2023-11-23

 • Första sidan - Borttagning av en del äldre information genomförd.
 • Organisation - Stadgarna uppdaterade till aktuell status från 2022.

2023-11-22

 • Första sidan - Vänster kolumn ny knapp: Fredsarkivet som leder till Forskningsarkivet över Svenska fredsinsatser publicerad av Folke Bernadotteakademin - Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.
 • Veteraner - Motsvarande knapp finns även på denna sidan.


2023-11-20

 • Första sidan - Vänster kolumn uppdaterad (passerade datum borttagna)


2023-10-30

 • Första sidan - Knappen Uppdaterat .... Vad? har länkats om till en ny sida inuti hemsidan (dvs denna sida). I vissa fall kommer ändringen kunna nås direkt från en länk i denna sida som exempel länken i uppdateringen 2023-10-27 "Anteckningar från regionmöte Mitt...."

2023-10-27

 

2023-10-11

 • Första sidan – Ny förening (Psyobs-förbundet) tillagd i löpande text
 • Kamratföreningar – Länken till PDF-filen som visar alla kamratföreningar är således utökad med ytterligare en förening.

 

2023-10-05

 • Första sidan – Scrollande text "På agendan" uppdaterad. Länk till Svenska Militära Minnesmärke via loggan tillagd. Särskild info om SvMM kommer att skickas via mail till föreningarna.
 • Medlemssidan – Kontaktinfo SMK och AFF uppdaterad
 • Medlemssidan – Blanketter, Best utmärkelser har följande blanketter uppdaterats: Ansökan utmärkelser och Reseräkningsblankett

 

2023-10-04

 • Medlemssidan – Förmåner – Länken till försäkringsavtal if.. uppdaterad.

 

2023-09-27

 • Första sidan – En ny kamratförening har tillkommit i den löpande listen under menyraden.
 • Medlemssidan – Kontaktinfo SMK och AFF – SMK har utökats med en förening i ÖN

 

2023-09-23

 • Första sidan – Kolumnen till vänster. Scrollande info "På agendan" har lyfts upp för att uppmärksammas bättre.
 • Medlemssidan – Fliken "Adresslista föreningar" i rullgardinsmenyn har bytt namn till "Kontaktinfo SMK och AFF"
 • Bildarkiv – Tidigare blidgalleri (OnePhoto) borttaget sedan tidigare. Testar med nya foton för att ev bygga upp ett nytt galleri.

 

2023-09-17

   • Region – MITT – Foto från Götagardesföreningens 90-årsjubileum 230909