Hem
SMKR:s ordförande Anders Emanuelson har, på förbandschefskursen på Karlberg, orienterat om kamratföreningsrörelsen och dess möjlighet att stödja förbandschefer i olika avseende. Budskapet mottogs mycket positivt. --- Nya medlemmar sedan årsskiftet: Sveagardesföreningen, Skaraborgs Regementes Kamratförening, Generalstabsföreningen, Sjöofficerssällskapet Göteborg och F 4 Jämtlands Flygflottiljs Kamratförening
2017-03-31--04-03
Fältjägarnas Karolinermarsch
Se Kalendarium!


2017-04-13--17
Idrottsveteranernas Påskexpedition. Se Kalendarium!

Aktuellt

2017-03-18--19
FM Utb Grundkurs kamratstöd (prel)


2017-03-25--26
FM Utb kamratstöd


2017-04-04-- 05
Centralt möte på LedR


2017-05-29
Veterandagen


2017-06-14--18
36. Nordiska Militära Kamratföreningsmötet i Halmstad.

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

SiteLock

-----------------------------------

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Kamratskap och Samhörighet

Centralt kamratföreningsmöte i Enköping 4-5 april. Information kommer att presenteras på hemsidan och skickas ut via e-post.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

36. Nordiska Kamratföreningsmötet genomförs vid Lv 6 i Halmstad 14-18 juni 2017.

För program klicka här. För ytterligare info klicka här.

För anmälan kontakta er kamratförening!

 

Ett smakprov på vad som kommer att genomföras i Halmstad under Nordiska mötet 2017. Fastställt av de fyra nordiska delegationerna under rekognonsering i Halmstad.

 

Ta del av bilderna genom att klicka här!

Flygvapnets flygdagar genomfördes på Malmen 27--28 augusti. Mycket välarrangerade uppvisningar av flera nationer. Från kl 09.30 - 16.00 båda dagarna var det flyg i luften praktiskt taget hela tiden.

 

Flertal bilder från flygdagarna finner ni i SMKR:s galleri. Klicka här!

Stöd Försvarsmakten i rekrytering av reservofficerare!

 

Öppna dokumentet nedan i nytt fönster för att läsa senaste info! Klicka på symbolen som visas i övre högra hörnet på dokumentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till informationen om reservofficer-utbildningen på Försvarsmaktens hemsida.

Veterandagen 29 maj 2016

 

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI

 

Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, genomför just nu en studie för att utvär-dera risker med oexploderad ammunition, OXA.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I SAMVERKAN MED

SVERIGES VETERANFÖRBUND

FREDSBASKRARNA

Förbundsordförandens rapport från mötet i riksdagen 2 februari

 

Klicka här!

För presentation av bildspelet

 

Klicka här!

 

SMKR:s planeringsresa och besök på finska försvarsministeriet

Den 21-22 oktober genom-fördes ett Centralt kamrat-föreningsmöte på LedR i Enköping.

Sammanställning av mötes-dokument: Klicka här!

Behöver Du som veteran eller anhörig prata med någon i Din närhet?

 

Det finns kamrater som lyssnar.