Hem
Under hösten påbörjas inledande arbetet med mentorskap vid LSS och P4. SMKR:s ordförande Anders Emanuelson har, på förbandschefskursen på Karlberg, orienterat om kamratföreningsrörelsen och dess möjlighet att stödja förbandschefer i olika avseende. Budskapet mottogs mycket positivt. --- Nya medlemmar sedan årsskiftet: Wendistföreningen, LedR Veteraner, Norra Skåningars Kamratförening, F6 Kamratförening, KA 5 Kamratförening, Svea Artilleriförening och Södra Skåningarnas Kamratförening

Aktuellt

2017-12-15
Medaljceremoni Mali 06. Se Kalendarium!

2018-04-10--11
Representantskapsmöte

 

På agendan

 

Den 6 december 1917

Ett Datum värt att minnas,

Ett Folk värt att hyllas

_______________________

---------------------------------------

 

Lokalt

2017-12-03
Adventsfirande på Karlbergs Slott.
Se Kalendarium!

2018-03-23--26
Armfeldts Karolinermarsch.
Se Kalendarium!-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Kamratskap och Samhörighet

Rekrytringsenkät

 

Klicka här!

Du som är medlem i någon kamrat-förening erbjuds nu möjlighet att gå med i förmånskonceptet MILITÄRRABATT. OBS Ny aktiveringskod!

 

Representantskapsmötet 2018 den 10 - 11 april.

 

Kallelse - Klicka här! Övriga handlingar, införs efterhand - Klicka här!

 

Kontakta din kamratförenings styrelse för mer info, eller öppna MEDLEMSSIDAN och välj FÖRMÅNER. MILITÄRRABATTERS webbsidan når du genom att klicka på loggan längre ner.

SMKR har, i samverkan med Torbjörn Schön FJS, påbörjat introduktion av det mentorprogram som FJS och Kustjägarna sedan flera år har praktiserat, och som Torbjörn står bakom. Inledningsvis presenteras program-met för två utvalda förband - LSS och P4 där respektive förbandschef var närvarade. På bilden till höger från P4 saknas förbandschefen Bengt Alexandersson som var tvungen att utgå strax innan mötet avslutades.

Regionmöte

 

 

 

Du som är medlem i någon kamrat-förening erbjuds nu möjlighet att gå med i förmånskonceptet MILITÄR-RABATT. OBS Ny aktiveringskod!

 

Kontakta din kamratförenings styrelse för mer info, eller öppna MEDLEMSSIDAN och välj FÖRMÅNER. Webbsidan når du genom att klicka på loggan till vänster.

 

 

SMKR har vid två olika ceremonier onsdagen den 4 oktober tilldelat Försvarsminister Peter Hultqvist samt Annicka Engblom och Allan Widman SMKR förtjänstmedalj i guld för deras arbete med kamrat- och veteranfrågor. Bl.a. har veterandagen den 29 maj blivit allmän flaggdag. Vi i SMKR känner oss hedrade att få överlämna och visa vår tacksamhet på detta viset. SMKR önskar lycka till med det fortsatta arbetet i utskott och departement.

 

Avlämning till Stf C Lv 6

36. Nordiska Kamratföreningsmötet genomfört vid Lv 6 i Halmstad 14-18 juni 2017.

Se fler foton i Galleriet. Klicka här!. Ytterligare foton kommer.

Veterandagen 2017

FM antagningsordning för reservofficersutbildning

(AROU och ROU) 2017-2018

 

Kamrater! Ni kan påverka våra ungdomar. Hjälp till att rekrytera!

 

Öppna dokumentet nedan i nytt fönster för att läsa senaste info! Klicka på symbolen som visas i övre högra hörnet på dokumentet.

 

I dokumentet finns också en förklaring till alla bokstavskombinationer som kanske är främmande för många av oss som inte har hängt med i alla förändringar i Försvarsmaktens utbildningssystem. .

Flygvapnets flygdagar genomfördes på Malmen 27--28 augusti. Mycket välarrangerade uppvisningar av flera nationer. Från kl 09.30 - 16.00 båda dagarna var det flyg i luften praktiskt taget hela tiden.

 

Flertal bilder från flygdagarna finner ni i SMKR:s galleri. Klicka här!

Veterandagen 29 maj 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I SAMVERKAN MED

SVERIGES VETERANFÖRBUND

FREDSBASKRARNA

Förbundsordförandens rapport från mötet i riksdagen 2 februari

 

Klicka här!

För presentation av bildspelet

 

Klicka här!

 

SMKR:s planeringsresa och besök på finska försvarsministeriet

Den 21-22 oktober genom-fördes ett Centralt kamrat-föreningsmöte på LedR i Enköping.

Sammanställning av mötes-dokument: Klicka här!

Behöver Du som veteran eller anhörig prata med någon i Din närhet?

 

Det finns kamrater som lyssnar.