Hem

 

På agendan

Aktuellt

2016-01-26--28
Marinstridsdagar i Karlskrona


2016-02-03--04
Markstridsdagar Boden


2016-03-08
Forskningsseminarium


2016-03-18--20
FM utb kamratstödjare


2016-04-26--27 Representantskapsmöte


2016-05-21--22
SMKR utb samtalsstöd


2016-05-29
Veterandagen


2016-09-09--10
Veterantattoo

---------------------------------------

 

Lokalt

2016-03-18--21 Fältjägarföreningens Karolinermarsch

---------------------------------------

---------------------------------------

Vi samarbeta med:

Försvarsmakten genomför en undersökning via företaget Demoskop om Försvarsmaktens veteranarbete. För mer information, klicka här!

Kamratskap och Samhörighet

Representantskapsmötet genomförs den 26-27 april 2016. Information och inbjudan kommer att skickas till kamratföreningarna och även vara tillgänglig på hemsidan.

Förbundsordförandens rapport från mötet i riksdagen 2 februari

 

Klicka här!

För presentation av bildspelet

 

Klicka här!

Behöver Du som veteran eller anhörig prata med någon i Din närhet?

 

Det finns kamrater som lyssnar.

Boka in Representantskapsmöte den 26--27 april 2016!

Information uppdateras efterhand

 

Klicka här!

Grundkurs Försvarsmaktens Veteran- och anhörigarbete

Göteborg den 18 - 20 mars

För nedladdning av bestämmelser och anmälningsblankett

 

Klicka här!

I SAMVERKAN MED

SVERIGES VETERANFÖRBUND

FREDSBASKRARNA

Försvarsmakten på YouTube

Den 21-22 oktober genom-fördes ett Centralt kamrat-föreningsmöte på LedR i Enköping.

Sammanställning av mötes-dokument: Klicka här!