Hem
2017-04-24
Försvaret och det kalla kriget - Den Stora Invasionen.
Se Kalendarium!

2017-06-10
Regementets dag och Upplands Regemente 400 år firas på LedR i Enköping

2017-06-28--29
Dala Tapto 2017.
Se Kalendarium

2017-09-07
Militärhistorisk vandring på Östermalm
Se Kalendarium!

2017-11-10
Gåsamiddag på kavallerimässen
Se Kalendarium

2017-12-03
Adventsfirande på Karlbergs Slott
Se Kalendarium!

Aktuellt

2017-05-29
Veterandagen

2017-06-14--18
36. Nordiska Militära Kamratföreningsmötet i Halmstad.

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

-----------------------------------

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

SMKR:s ordförande Anders Emanuelson har, på förbandschefskursen på Karlberg, orienterat om kamratföreningsrörelsen och dess möjlighet att stödja förbandschefer i olika avseende. Budskapet mottogs mycket positivt. --- Nya medlemmar sedan årsskiftet: Wendistföreningen och LedR Veteraner

Kamratskap och Samhörighet

36. Nordiska Kamratföreningsmötet genomförs vid Lv 6 i Halmstad 14-18 juni 2017.

För program klicka här. För ytterligare info klicka här.

 

 

Ett smakprov på vad som kommer att genomföras i Halmstad under Nordiska mötet 2017. Fastställt av de fyra nordiska delegationerna under rekognonsering i Halmstad.

 

Ta del av bilderna genom att klicka här!

FM antagningsordning för reservofficersutbildning

(AROU och ROU) 2017-2018

 

Kamrater! Ni kan påverka våra ungdomar. Hjälp till att rekrytera!

 

Öppna dokumentet nedan i nytt fönster för att läsa senaste info! Klicka på symbolen som visas i övre högra hörnet på dokumentet.

 

I dokumentet finns också en förklaring till alla bokstavskombinationer inom officersutbildningen som är främmande för många av oss. .

Flygvapnets flygdagar genomfördes på Malmen 27--28 augusti. Mycket välarrangerade uppvisningar av flera nationer. Från kl 09.30 - 16.00 båda dagarna var det flyg i luften praktiskt taget hela tiden.

 

Flertal bilder från flygdagarna finner ni i SMKR:s galleri. Klicka här!

Veterandagen 29 maj 2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I SAMVERKAN MED

SVERIGES VETERANFÖRBUND

FREDSBASKRARNA

Förbundsordförandens rapport från mötet i riksdagen 2 februari

 

Klicka här!

För presentation av bildspelet

 

Klicka här!

 

SMKR:s planeringsresa och besök på finska försvarsministeriet

Den 21-22 oktober genom-fördes ett Centralt kamrat-föreningsmöte på LedR i Enköping.

Sammanställning av mötes-dokument: Klicka här!

Behöver Du som veteran eller anhörig prata med någon i Din närhet?

 

Det finns kamrater som lyssnar.