Hem

Aktuellt

2016-08-27-28
Huvudflygdagar 2016 Malmen Linköping


2016-09-09--10
Veterantattoo


2016-09-03
Livgardets dag


2016-09-24
Garnisonsdag i Skövde


2016-10-15
Ledningsregementet genomför Regementets dag

 

På agendan

---------------------------------------

 

Lokalt

SiteLock

-----------------------------------

-----------------------------------

Vi samarbeta med:

Nya medlemmar sedan årsskiftet: Sveagardesföreningen och Skaraborgs Regementes Kamratförening

Kamratskap och Samhörighet

Trevlig sommar önskar SMKR:s styrelse!

Stöd Försvarsmakten i rekrytering av reservofficerare!

 

Öppna dokumentet nedan i nytt fönster för att läsa senaste info! Klicka på symbolen som visas i övre högra hörnet på dokumentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att komma till informationen om reservofficer-utbildningen på Försvarsmaktens hemsida.

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI

 

Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, genomför just nu en studie för att utvärdera risker med oexploderad ammunition, OXA.

FOI har tillfrågat SMKR om möjligheten att sprida informationen inom vår organisation. Eftersom många av våra medlemmar har en lång erfarenhet inom försvarsmakten, tror vi att det kan finnas ett antal av er som skulle kunna bidra med uppgifter inför denna studie.

 

 

 

 

 

 

Studien avser incidenter med OXA i form av ” blindgångare” som påträffats på/i marken. Dock kan det röra sig om OXA som i efterhand tagits från platsen, så att en olycka skett någon annanstans.

 

Information kommer även att finnas i Officersförbundsbladet och Tidningen Hemvärnet.

Veterandagen 29 maj 2016

 

Resa till Narva med TallinkSilja

i samverkan med SMKR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I SAMVERKAN MED

SVERIGES VETERANFÖRBUND

FREDSBASKRARNA

Behöver Du som veteran eller anhörig prata med någon i Din närhet?

 

Det finns kamrater som lyssnar.

Förbundsordförandens rapport från mötet i riksdagen 2 februari

 

Klicka här!

För presentation av bildspelet

 

Klicka här!

 

SMKR:s planeringsresa och besök på finska försvarsministeriet

Den 21-22 oktober genom-fördes ett Centralt kamrat-föreningsmöte på LedR i Enköping.

Sammanställning av mötes-dokument: Klicka här!