MittRegion Mitt

Regionföreträdare: Fredrik Wiebe   fredrik.wiebe@gmail.com


Regionalt möte den 3 oktober genomfört.    Bilderna nedan finns även för nedladdning i Bildarkivet.

IMG_4976
IMG_4979
IMG_4973
IMG_4978
IMG_4967
IMG_4968
IMG_4974
IMG_4972

--------------------------------

Regioner

    .....      ..Ny info  200211

    .....      ..Ny info  191023

      ........... Ny info  191023

 ................. Ny info  191114

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens program 2020
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

Aktuellt


På agendan

Representantskapsmötet genomförs via Microsoft Teams. Se info på denna sida!
-------------

Vi samarbeta med:

       ........... Ny info  191023

           ....... Ny info  191106

 ................. Ny info  191126

-----------------------------------

Rapport från Regionmötet: