Länkar


Aktuellt


På agendan---------------------------------

FOLK OCH FÖRSVAR

För våra ungdomar i SMKR

Försvars- och Säkerhetsakademin

Info och anmälan

Anmäl senast 20 december

---------------------------------

Centralt möte 2021 ställs in!

---------------------------------

Regionala möten 2021 på tid enligt regionföreträdarna

---------------------------------

2021-06-16--19
Nordiskt Möte på Pansarbrigaden i Tavastehus Finland

--------------------------------Lokalt

Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens program 2020
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen
SiteLock

-----------------------------------

Länkar


Här finner man länkar till myndigheter, frivilligorganisationer andra ideella organisationer samt till våra nordiska riksförbund motsv. Länkar till respektive kamratförening finns under fliken KAMRATFÖRENINGAR --> Välj kamratförening.

Regering/Myndigheter

Frivilligorganisationer

Ideella organisationer

Övriga organisationer


Försvarsgillenas förbund


Reservofficers-sällskapet i Svealand

Danske Soldateforeningers Landsraad

Norges Militära Kamratföreningars Förbund