Gotland

--------------------------------

Regioner

    ........... Ny info  191007

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

16 oktober
Tema Utlandstjänst
Värmlands Reg Kf
--------------
Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens höstprogram
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt


På agendan

8 oktober
Regionmöte ÖN Boden
-------------
9 oktober
Regionmöte NN Sollefteå
-------------
23 oktober
Regionmöte Bergslagen
-------------
26-27 oktober
Möt Försvarsmakten i Skövde
-------------
2020-04-21--22
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:

Region Gotland

Möte med Gotlands kamratföreningar i Soldathemmets lokaler i Visby där bland annat frågan om Gotland som egen del inom SMKR avhandlades. Föreningarna kommar att behandla frågan inom respektive styrelse för att så småningom skapa underlag för ett formellt beslut på representantskapsmötet 2020.

Ett bra och givande möte där flera andra frågor också togs upp.


Vi håller kontakten med Gotland!