Gotland


Aktuellt


På agendan

Centralt möte 2021 ställs in!
-------------
Regionala möten 2021 på tid enligt regionföreträdarna
-------------
2021-06-16--19
Nordiskt Möte på Pansarbrigaden i Tavastehus Finland

--------------------------------Lokalt

Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens program 2020
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen
SiteLock

-----------------------------------

Region Gotland

Möte med Gotlands kamratföreningar i Soldathemmets lokaler i Visby där bland annat frågan om Gotland som egen del inom SMKR avhandlades. Föreningarna kommar att behandla frågan inom respektive styrelse för att så småningom skapa underlag för ett formellt beslut på representantskapsmötet 2020.

Ett bra och givande möte där flera andra frågor också togs upp.


Vi håller kontakten med Gotland!