Medlemmar i SMKR

Information om SMKR medlemsföreningar 


Nedan presenteras de kamratföreningar som är anslutna till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Alla kamratföreningar har en länk till information om föreningen. Informationen innehåller bland annat ordinarie postadress, e-postadress, webbadress för att nå eventuell hemsida. I den mån kamratföreningen inte har någon egen hemsida finns ändå en länk till en sida under SMKR. Sidan kan uppdateras med viss information som föreningen önskar delge besökarna t.ex årsprogram. Länken finns i föreningens kontaktinformation till höger om etiketten "Adress hemsida" 


Sidan uppdateras efter hand som aktuell information inkommer från respektive kamratförening via årlig inskickad statistik, som skall vara SMKR tillhanda senast den 31 januari.


De föreningar som är länkade nedan återfinns inte längre med egna sidor under menyn KAMRATFÖRENINGAR --> ARMÈN --> MARINEN etc, utan endast på denna sida - MEDLEMMAR I SMKR .

A 1 - Svea Artilleriförening

I 4 - Livgrenadjärsföreninge

I 12 - Kungl Norra Smålands Regementes Kamtratförening i Stockholm

I 19 - Klubb 19

I 21 - Kungl Västernorrlands Regementes Kamratförening i Stockholm

I 22 - Lapplands Jägares Kamratförening

Skånska Gripens Kamratförening i Stockholm

Svenska Finlandsfrivilliga Minnesförening

59