Medlemmar i SMKR

Information om SMKR medlemsföreningar 

Nedan presenteras de kamratföreningar som är anslutna till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Kamratföreningar med blå text har en länk till information om föreningen. Informationen innehåller bland annat ordinarie postadress, e-postadress, webbadress för att nå eventuell hemsida. I den mån kamratföreningen inte har någon egen hemsida finns ändå en länk till en sida under SMKR. Den länken finns i föreningens kontaktinformation till höger om etiketten "Adress hemsida" 


Sidan är under utveckling och uppdateras efter hand som aktuell information inkommer från respektive kamratförening - klart senast 31 januari 2021.


De föreningar som är länkade nedan återfinns inte längre med egna sidor under menyn KAMRATFÖRENINGAR --> ARMÈN --> MARINEN etc, utan endast på denna sida - MEDLEMMAR I SMKR .

A 1 - Svea Artilleriförening

I 12 - Kungl Norra Smålands Regementes Kamtratförening i Stockholm

I 19 - Klubb 19

I 21 - Kungl Västernorrlands Regementes Kamratförening i Stockholm

I 22 - Lapplands Jägares Kamratförening

Skånska Gripens Kamratförening i Stockholm

57