I 12 Norra Smålands Reg i Stockholm--------------------------------

Regioner

    .....      ..Ny info  191023

      ........... Ny info  191023

       ........... Ny info  191023

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

2020-04-03--06
Karolinermarschen
--------------
Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens program 2020
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt


På agendan

2020-04-21--22
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:

 ................. Ny info  191114

 ................. Ny info  191126

           ....... Ny info  191106

N Smålands regementes Kamratförening i Stockholm

c/o Alf Eckerhall

Smedslättsvägen 65

167 61 BROMMA


Beställ minnesboken från Kungl. Norra Smålands Regementes Kamratförening i Stockholm i nedanstående formulär eller kontakta föreningen.


Innehåller flera intressanta artiklar - läs omslagets baksida.


Endast 100:- plus porto för ett exemplar, därefter porto enligt normaltaxa. Betalas i samband med beställningen


Du är även välkommen att gå med i föreningen. Klicka i så fall i avsedd ruta i formuläret.  
 
 
 
Jag önskar att bli medlem i föreningen
 
 

Klicka på omslaget för större bild!