I 12 Norra Smålands Reg i Stockholm


--------------------------------

Regioner

    ........... Ny info  191007

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

16 oktober
Tema Utlandstjänst
Värmlands Reg Kf
--------------
Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens höstprogram
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt


På agendan

8 oktober
Regionmöte ÖN Boden
-------------
9 oktober
Regionmöte NN Sollefteå
-------------
23 oktober
Regionmöte Bergslagen
-------------
26-27 oktober
Möt Försvarsmakten i Skövde
-------------
2020-04-21--22
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:

N Smålands regementes Kamratförening i Stockholm

c/o Alf Eckerhall

Smedslättsvägen 65

167 61 BROMMA


Beställ minnesboken från Kungl. Norra Smålands Regementes Kamratförening i Stockholm i nedanstående formulär eller kontakta föreningen.


Innehåller flera intressanta artiklar - läs omslagets baksida.


Endast 100:- plus porto för ett exemplar, därefter porto enligt normaltaxa. Betalas i samband med beställningen


Du är även välkommen att gå med i föreningen. Klicka i så fall i avsedd ruta i formuläret.  
 
 
 
Jag önskar att bli medlem i föreningen
 
 

Klicka på omslaget för större bild!