I 12 Norra Smålands Reg i Stockholm

N Smålands regementes Kamratförening i Stockholm

c/o Alf Eckerhall

Smedslättsvägen 65

167 61 BROMMA


Beställ minnesboken från Kungl. Norra Smålands Regementes Kamratförening i Stockholm i nedanstående formulär eller kontakta föreningen.


Innehåller flera intressanta artiklar - läs omslagets baksida.


Endast 100:- plus porto för ett exemplar, därefter porto enligt normaltaxa. Betalas i samband med beställningen


Du är även välkommen att gå med i föreningen. Klicka i så fall i avsedd ruta i formuläret.  
 
 
 
Jag önskar att bli medlem i föreningen
 
 

Klicka på omslaget för större bild!