A 3 - Wendistföreningen


--------------------------------

Regioner

    .....      ..Ny info  200211

    .....      ..Ny info  191023

      ........... Ny info  191023

 ................. Ny info  191114

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

2020-02-22
Årsmöte Nylands Brigad Sv
Välj Kamratförening ->Övriga->Nylands Brigad för mer info!
--------------
2020-04-03--06
Karolinermarschen
--------------
Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens program 2020
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

Aktuellt


På agendan

Preliminärt
2020-10-06--08
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:

       ........... Ny info  191023

           ....... Ny info  191106

 ................. Ny info  191126

-----------------------------------

Wendistföreningen

c/o Bengt Månsson

Böklins väg 10

291 77 GÄRDS KÖPINGE
Beställ essän över Carl von Cardell i nedanstående formulär eller kontakta föreningen.


Fakta över Wendes Regementes mest berömde regementschef.


Endast 100:- plus porto 36:- för ett exemplar, därefter porto enligt normaltaxa. Skicka betalning till Bg 5055-5077.

Ange Carl von Cardell och eget namn vid inbetalningen. 


Du är även välkommen att gå med i föreningen. Klicka i så fall i avsedd ruta i formuläret. Medlemsavgiften är 125:-/år


Du kan även skänka pengar till Wendistfonden på ovanstående bankgiro. Då kommer Du med automatik med i föreningens tidning. Glöm bara inte att ange Ditt namn i samband med inbetalningen.

 
 
 
 
Jag önskar att bli medlem i föreningen