A 3 - Wendistföreningen

--------------------------------

Regioner

    ........... Ny info  191007

--------------------------------


---------------------------------------


Lokalt

16 oktober
Tema Utlandstjänst
Värmlands Reg Kf
--------------
Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens höstprogram
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen

-----------------------------------

SiteLock

-----------------------------------

Aktuellt


På agendan

8 oktober
Regionmöte ÖN Boden
-------------
9 oktober
Regionmöte NN Sollefteå
-------------
23 oktober
Regionmöte Bergslagen
-------------
26-27 oktober
Möt Försvarsmakten i Skövde
-------------
2020-04-21--22
Representantskapsmöte
-------------

Vi samarbeta med:

Wendistföreningen

c/o Bengt Månsson

Böklins väg 10

291 77 GÄRDS KÖPINGE
Beställ essän över Carl von Cardell i nedanstående formulär eller kontakta föreningen.


Fakta över Wendes Regementes mest berömde regementschef.


Endast 100:- plus porto 36:- för ett exemplar, därefter porto enligt normaltaxa. Skicka betalning till Bg 5055-5077.

Ange Carl von Cardell och eget namn vid inbetalningen. 


Du är även välkommen att gå med i föreningen. Klicka i så fall i avsedd ruta i formuläret. Medlemsavgiften är 125:-/år


Du kan även skänka pengar till Wendistfonden på ovanstående bankgiro. Då kommer Du med automatik med i föreningens tidning. Glöm bara inte att ange Ditt namn i samband med inbetalningen.

 
 
 
 
Jag önskar att bli medlem i föreningen