A 3 - Wendistföreningen

Wendistföreningen

c/o Lilian Albäck

Oxelvägen 6

273 50 BRÖSARP
Beställ essän över Carl von Cardell i nedanstående formulär eller kontakta föreningen.


Fakta över Wendes Regementes mest berömde regementschef.


Endast 100:- plus porto 52:- för ett exemplar, därefter porto enligt normaltaxa. Skicka betalning till Bg 5055-5077.

Ange Carl von Cardell och eget namn vid inbetalningen. 


Du är även välkommen att gå med i föreningen. Klicka i så fall i avsedd ruta i formuläret. Medlemsavgiften är 125:-/år


Du kan även skänka pengar till Wendistfonden på ovanstående bankgiro. Då kommer Du med automatik med i föreningens tidning. Glöm bara inte att ange Ditt namn i samband med inbetalningen.

 
 
 
 
Jag önskar att bli medlem i föreningen