A 3 - Wendistföreningen


Aktuellt

Wendistföreningen

c/o Bengt Månsson

Böklins väg 10

291 77 GÄRDS KÖPINGE

På agendan

Centralt möte 2021 ställs in!
-------------
Regionala möten 2021 på tid enligt regionföreträdarna
-------------
2021-06-16--19
Nordiskt Möte på Pansarbrigaden i Tavastehus Finland

--------------------------------Lokalt

Kunglig. Norra Smålands Reg. Kamratförenings minnesskrift
Välj Kamratförening >Armén >I12 S
--------------
Essä över
Carl von Cardell
Välj Kamratföreningar >Armén >A3 - Wendistföreningen!
-------------
Generalstabs-föreningens program 2020
Välj Kamratförening >Armén >Generalstabs-föreningen
SiteLock

-----------------------------------

Beställ essän över Carl von Cardell i nedanstående formulär eller kontakta föreningen.


Fakta över Wendes Regementes mest berömde regementschef.


Endast 100:- plus porto 36:- för ett exemplar, därefter porto enligt normaltaxa. Skicka betalning till Bg 5055-5077.

Ange Carl von Cardell och eget namn vid inbetalningen. 


Du är även välkommen att gå med i föreningen. Klicka i så fall i avsedd ruta i formuläret. Medlemsavgiften är 125:-/år


Du kan även skänka pengar till Wendistfonden på ovanstående bankgiro. Då kommer Du med automatik med i föreningens tidning. Glöm bara inte att ange Ditt namn i samband med inbetalningen.

 
 
 
 
Jag önskar att bli medlem i föreningen