Övriga

Observera att kamratföreningarnas sidor efter hand tas bort och återfinns med information på den nya sidan MEDLEMMAR I SMKR under KAMRATFÖRENINGAR i menyraden. Slutligen kommer de specifika försvarsgrenssidorna inte längre att vara tillgängliga.